Зам.-министър Труева: Кандидатите за финансиране по НПМ трябва по-задълбочено да четат указанията

Неусвоените пари се връщат в бюджета, работи се по надграждане на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта, каза зам.-министърът на младежта и спорта

Организациите, които кандидатстват с проекти за финансиране от Министерство на младежта и спорта по Националната програма за младежта 2021-2025г. (НПМ) трябва да се запознаят по-задълбочено с указанията, за да няма фрапантни пропуски. Ако не бъдат усвоени средствата по Програмата, ще бъдат върнати в бюджета. Това предупреди зам.-министърът на младежта и спорта Яничка Труева при гостуването си в студиото на Sportal.bg. 
    Тя обясни, че Министерството на младежта и спорта ще организира информационен ден за организациите, кандидатстващи с проекти по обявения втори конкурс по Националната програма за младежта 2021-2025. Експерти от дирекция „Младежки политики“ ще проведат онлайн консултации за желаещите на 22 ноември от 14.00 часа. 
    „Целта е да бъде постигната максимална информираност и прозрачност в процеса на кандидатстване. Втората конкурсна процедура по Програмата стартира вчера (18 ноември). Направихме я, защото при първата отпаднаха 60 проекта от постъпили 71. Доста сериозна цифра, която буди притеснение. Бяха допуснати сериозни грешки съгласно изискванията на административната оценка, което възпрепятства преминаването към качествената оценка. Според нашите експерти не се чете достатъчно задълбочено, за да може проектните предложения да не отпадат на административно съответствие“, каза Яничка Труева. 
    Тя предупреди, че ако не бъдат усвоени средствата по НПМ, ще бъдат върнати в бюджета. А аз съм сигурна, че младите хора имат нужда от тази подкрепа“, допълни зам.-министърът.
Организациите ще могат да се възползват от консултации с експертни от дирекция „Младежки политики“ на ММС и на втора дата, която ще бъде обявена допълнително. Крайният срок за подаване на нови проектни предложения е 30 ноември 2021 г. 
    Зам.-министър Труева обяви, че вече са предприети действия за разработването на електронна платформа, която да улесни подаването на необходимата документация по младежките програми и да се гарантира максимална прозрачност при оценяването и отчитането на проектите. „Целта е да бъдат сведени до минимум административните пропуски и техническите грешки, които допускат организациите, а министерството да оказва максимална помощ при планиране и разработване на проектните предложения“, допълни тя. 
    Г-жа Труева заяви, че се работи по програмирането на нова Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта в средносрочен хоризонт (2022-2025г.). „Нашата идея е да има три теми. Едната тема ще бъде „младежки инициативи“ – генерирани идеи от младите хора. Другата ще бъде „младежки кампании“, на които държавата и държавната политика ще задават темите на база направени анализи кое е най-важно и най-приоритетно към всяка една година. Третата тема ще бъде „младите хора от малките населени места и отдалечени региони“, които имат затруднен достъп до услугите. Идеята е да достигнем до максимално голям брой млади хора, да ги предизвикаме да генерират собствени идеи и чрез финансиране от ММС да ги реализират“, обнадеждена е зам.-министърът на младежта и спорта Яничка Труева. 
    Повече информация за Националната програма за младежта (2021-2025) и пълния комплект за кандидатстване може да намерите ТУК.

Pin It on Pinterest