България

Зам.-министър Темелакиев взе участие в Министерска конференция за Западните Балкани

На форума в Тирана британската страна изрази благодарност за действията, които България предприема за прекъсване на логистичните вериги за доставка на малки лодки към Западна Европа

Министерската конференцията на тема „Сътрудничество в областта на сигурността и миграционните потоци през Западните Балкани“ бе организирана от Министерството на вътрешните работи на Албания със съдействието на Международната организация по миграция. Основен партньор бе Министерството на вътрешните работи на Великобритания. Участие във формата, проведен в Тирана, взеха представители на държавите от Западните Балкани както и техните партньори от ЕС – Румъния, Гърция, Германия, Австрия и Италия.
В изказването си пред участниците заместник-министър Темелакиев подчерта водещата необходимост от сътрудничество в борбата с нелегалната миграция и съпътстващата я организирана престъпност. В подкрепа на това той изведе постигнатите резултати на прилагания от страната ни опит в съвместната дейност с Фронтекс и Европол. Заместник вътрешният министър заяви категоричната подкрепа на България, в частност и на МВР, за държавите от Западните Балкани за подобряване на нивото на сигурност в региона.
В рамките на конференцията заместник-министър Темелакиев проведе кратка среща с държавния министър по противодействие на нелегалната миграция на Великобритания Майкъл Томлинсън. Британската страна изрази благодарност за действията, които България предприема за прекъсване на логистичните вериги за доставка на малки лодки към Западна Европа. Двамата изразиха готовност за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest