България

Зам.-министър Темелакиев: МВР ще продължи да работи активно с държавите от региона на Западните Балкани в области като граничната сигурност и укрепването на капацитета в борбата с престъпността

Конференция на министрите на вътрешните работи на държавите участници в Берлинския процес се проведе в Тирана, Албания

Заместник-министър Стоян Темелакиев участва в конференцията на министрите на вътрешните работи на държавите участници в Берлинския процес, която се проведе на 14 септември в Тирана, Албания.

В рамките на форума представителите на държавите обсъдиха възможностите за по-ефективно управление на миграцията, подобряване на взаимодействието в областта на интегрираното гранично управление, противодействието на трансграничната организираната престъпност, както и перспективите за по-тясно сътрудничеството между държавите членки на ЕС и страните от Западните Балкани в противодействието на актуалните предизвикателства, свързани с киберпрестъпността.

В изказването си по време на форума заместник-министър Темелакиев подчерта значението на Берлинския процес като инициатива, която допринася за укрепване на регионалната сигурност. Той поздрави Албанското председателство за отличната организация и ползотворните дискусии по актуални теми и подчерта, че Берлинският процес все повече се превръща в инициатива, в която партньорите от Западните Балкани заемат ключова роля. Това допринася за по-голямата видимост на процеса и реална измеримост на желаните резултати в конкретните области на сътрудничество. Заместник-министър Темелакиев заяви, че Министерството на вътрешните работи ще продължи да работи активно с държавите от региона на Западните Балкани в области като граничната сигурност, укрепването на капацитета в борбата с престъпността, както и по други теми от взаимен интерес. Българските правоохранителни институции имат готовност да споделят своя професионален опит и добри практики по всички теми на конференцията с партньорите от Западните Балкани, допълни Темелакиев.

В рамките на конференцията представителите на държавите участници в Берлинския процес се обединиха около необходимостта от координирани и всеобхватни действия в отговор на миграционните предизвикателства и потенциалните заплахи за сигурността, както и още по-ефективно сътрудничество в полза на сигурността и просперитета на гражданите на всички държави участници в процеса.

Берлинският процес е политическа инициатива, лансирана от Германия през август 2014 г., с цел задълбочаване на интеграцията на държавите от Западните Балкани (Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Албания и Черна гора) в различни области, включително в сферата на сигурността и вътрешните работи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest