България

Зам.-министър Стефанов: ОДМВР-Кърджали е постигнала много добро взаимодействие с прокуратурата и местната власт

Заместник-министърът на вътрешните работи и заместник-главният секретар на МВР главен комисар Димитър Кангалджиев присъстваха на годишния отчет на дирекцията

За нас е важна оценката, която обществото дава на МВР, а това, което казаха кметовете на общини в област Кърджали, показва, че тук е постигнат много добър синхрон между полицията и местната власт, посочи заместник-главният секретар на МВР главен комисар Димитър Кангалджиев. Постигнатите резултати наистина са много добри, но наш важен приоритет остава превенцията – и по отношение на пътния травматизъм, и по линия на  наркотиците особено при малолетните и непълнолетните, което ще ни даде спокойствие в бъдеще.  Необходими са и постоянни усилия в превенцията на домашното насилие, нито един сигнал не трябва да бъде подценяван, коментира главен комисар Кангалджиев Специално внимание той обърна на обучението на полицейските служители, на това да се тренира и изгражда необходимата реакция при различните ситуации, в които те трябва да действат. Заместник-главният секретар изведе и приоритети, свързани с повишаване на професионалния капацитет на служителите, които работят по линия на финансовата престъпност и интернет измамите, при които се очертава тенденция на нарастване. Главен комисар Кангалджиев благодари на кмета на Кърджали за стартиралия проект по изграждане на видеонаблюдение в града, което спестява много усилия при разкриването на престъпления.  С оглед усложнената обстановка по пътната безопасност в областта той препоръча да се направи внимателен и задълбочен анализ и усилията да се фокусират върху проблемите в този процес.

Заместник-министърът на вътрешните работи Христо Стефанов оповести, че са предвидени 20 млн. лв. от бюджета на МВР за текущи ремонти, вече е създадена комисия за разглеждане на проекти и успех ще имат най-инициативните ОДМВР в страната, които най-бързо и качествено подготвят документи и защитят предложенията си.

През 2023 г. са регистрирани 790 криминални престъпления на територията на област Кърджали, които са с 4,93 процента по-малко в сравнение с 2022 г., а разкриваемостта – 68,3 процента, е увеличена с 3 пункта спрямо предходната година, отчете в анализа директорът на ОДМВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев. Коефициентът на криминалната престъпност на територията на област Кърджали е един от най-ниските в страната.                                                                   

На годишния анализ на ОДМВР-Кърджали присъстваха областният управител, административните ръководители на Окръжна и Районна прокуратура, на Административния съд, кметове на общини, представители на местната власт, ръководители на институции и на структурни звена в МВР. Те благодариха за постигнатото добро взаимодействие с ръководството на Областната дирекция за сигурността на гражданите в областта.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest