България

Зам.-министър Стефанов: Изследователската и проектната ангажираност имат ключова роля за устойчивостта на интелигентните градове

Международен семинар на тема „Охрана на обществените пространства – предизвикателства и приоритети, свързани с иновациите“ откри заместник вътрешният министър ​

Уникален международен семинар с участието на водещи експерти, фокусиран върху нови и възникващи предизвикателства и приоритети за охрана на обществените пространства чрез изследвания и иновации, се провежда в София. Фондация „Европейски институт“ е домакин на събитието, организирано в рамките на проект „PRECRISIS“, който МВР подкрепя.

„Днешният форум е в отговор на критичния императив за повишаването на устойчивостта на градовете ни, изправени пред широк спектър от заплахи и проблеми – от кибератаки до влошаването на околната среда, предизвикани от изменението на климата. Става все по-ясно, че изследователската и проектната ангажираност ще играят ключова роля за укрепване на т.нар. „интелигентни“ градове“, подчерта пред участниците заместник-министърът вътрешните работи Христо Стефанов. Той припомни, че в отговор на новите реалности ЕС въведе мерки за подпомагане на държавите членки при защитата на гражданите и обществените пространства срещу терористични заплахи, сред които засилване на трансграничното и публично-частното сътрудничество и организиране на съвместни инициативи и проекти. В този контекст изтъкна адаптирането на правоприлагащите органи към бързо развиващата се среда и внедряването на необходимите иновативни инструменти.

Семинарът обединява мултидисциплинарни организации от цяла Европа с богат и разнообразен подход към сигурността, поставяйки основните предизвикателства и приоритети при охраната на обществените пространства като тема за обмен на знания. В рамките на дискусиите ще бъдат разгледани три тематични области – оценка на терористичната заплаха за обществените пространства; предизвикателства пред изкуствения интелект и приоритети за сигурността; провеждане на пилотно тестване на нови технологии на територията на обществени пространства.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest