Зам.-министър Русинова: Над 56 000 деца бяха подкрепени чрез ОПРЧР 2014-2020

Над 56 000 деца получиха подкрепа през мерките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) за реализиране на реформата за деинституционализация на грижите за деца и инвестициите, насочени към ранното детско развитие.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си в онлайн дискусия на Европейската комисия и УНИЦЕФ за стартиране на пилотната програма „Европейска гаранция за детето“, чиято цел е справянето с детската бедност. 

Инициативата ще се прилага в България, Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Литва и Испания в партньорство с УНИЦЕФ и Европейската комисия. Целта й е да приложи иновативни подходи за извеждането на инвестициите в децата и техните семейства като приоритет на националните  бюджети и процесите по планиране за преодоляване на  детската бедност и социалното изключване. Пилотният проект, който България предстои да реализира в рамките на инициативата ще е насочен към програми и услуги, с които ще се осигури подкрепа и грижа за 6 410 деца в затруднено положение от 10 пилотни общини и 6900 родители. 

България високо цени инициативата на Европейската комисия за гарантиране на благосъстоянието на децата. Тази цел е приоритет и на Министерството на труда и социалната политика, каза Русинова. През последните 10 години благодарение на европейската солидарност България постигна значителен напредък в реформата на  деинституционализация на грижите за деца и инвестициите в ранното детско развитие. В резултат от това броят на децата в специализираните институции нямаля с повече от 94% – от 7 587 през 2010 г. до 432 към 30 септември 2020 г., даде пример заместник-министър Русинова.  Тя добави, че за същия период са закрити 119 институции за деца и те са настанени в услуги в общността, които им осигуряват близка до семейната среда.

Pin It on Pinterest