Зам.-министър Павлова участва в Конференция на директорите на затворническите и пробационните служби на Съвета на Европа

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова участва в 26-та Конференция на директорите на затворническите и пробационните служби (CDPPS) на Съвета на Европа.

Събитието на тема „Получаване на предимство пред пандемията“ се проведе в Португалия.

Срещата се организира съвместно между Съвета на Европа и службата на затворите и пробацията на Португалия и е едно от най-важните събития за пенитенциарните системи в международна среда. На нея присъстваха постоянният представител на Швейцария пред Съвета на Европа, президентът на Комитета против изтезанията (КПИ) към Съвета на Европа, директорите на затворническите и пробационните служби на страните членки на Съвета на Европа, на страните наблюдателки, техните високопоставени представители, както и представители от Съединените американски щати, Европейския съюз, Европейската организация на затворническите и корекционните служби (Европриз), Международната асоциация на корекционните служби и затворите (ICPA) и Европейската конфедерация за пробация (CEP).

По време на събитието бяха проведени паралелни семинари, чрез които бяха представени и дискутирани от участниците актуални и важни въпроси за пенитенциарните системи на страните-членки. Темите на семинарите бяха използването на високите технологии в пенитенциарните заведения и по-конкретно изкуственият интелект и неговото приложно поле в корекционните системи, с акцент към етичните и организационните аспекти на използването му от пенитенциарните и пробационните служби. Беше представена и текущата работа на Съвета на Европа по отношение на третирането на правонарушители с психични увреждания и разстройства.

В рамките на конференцията заместник-министър Павлова проведе неофициални срещи с  Алан Митчел – президент на Комитета против изтезанията към Съвета на Европа, с когото обсъдиха предстоящото посещение на комитета в България; с посланик Кристиян Маунли – председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с когото разговаряха за предстоящата среща на министрите на правосъдието в Будапеща, както и с Франциска Ван Дунем – министър на правосъдието на Португалия за възможностите за задълбочаване на взаимоотношенията между двете правосъдни министерства. 

От страна на България в конференцията взеха участие още гл. комисар Ивайло Йорданов-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), комисар Надя Радковска-началник на отдел „Международно сътрудничество и обучение на персонала“ при ГДИН и вицепрезидент на Комитета по пеналогично сътрудничество на СЕ и гл. инспектор Ангел Топкаров-началник сектор „Международно сътрудничество“ към отдел „Международно сътрудничество и обучение на персонала“ при ГДИН.

Pin It on Pinterest