Зам.-министър Николова: Повишаването на стандарта на живот в Североизточен район ще е фокусът на интегрираните териториални инвестиции в следващите седем години

Регионалните съвети за развитие ще имат основна роля за разпределянето на европейското финансиране

Повишаването на стандарта на живот в Североизточен район ще е основният фокус при подбора на проекти за финансиране в новата Оперативна програма за развитие на регионите 2021-2027 година.

Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриване на днешното онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие за Североизточен район за планиране. На заседанието бе избран председател на Съвета – кметът на община Варна Иван Портних, а за негов заместник – кметът на община Шумен Любомир Христов.

Заместник-министър Николова подчерта важната роля на регионалната структура в разпределянето на европейското финансиране, свързано с развитието на Североизточния район. Членовете на Съвета ще участват пряко в предварителния подбор на проекти, които ще имат възможност да получат средства по новата програма.

„Основният принцип в целия инвестиционен хоризонт до 2027 година е сътрудничество между общини, неправителствени организации и централни администрации, за да бъдат избрани и финансирани най-добрите проектни идеи, които да имат икономически ефект за цялата територия на Североизточен район за планиране“, обясни заместник-министър Николова. Освен върху разширените функции на регионалните съвети за развитие, тя акцентира и върху възможността за нов тип, по-комплексно финансиране, така че за една територия ще могат да се предоставят ресурси не само от една оперативна програма, а и от останалите, за да се постигне висок икономически ефект.

Регионалният съвет за развитие ще участва пряко и в даването на зелена светлина на проектни идеи, които могат да получат финансиране и по линия на трансграничното сътрудничество. Ще участва със становище и по изпълнение на плановете за интегрирано развитие на общините.

Новият модел за регионална политика предвижда и активно гражданско участие. „Ще търсим в максимална степен, още в хода на структуриране на проектните идеи и проектните концепции, обратната връзка за всяка една инвестиция, която възнамеряваме да бъде осъществена“, увери заместник-министър Николова. 

Тя пожела успешна работа на Регионалния съвет за намиране на най-правилните инвестиции за Североизточен район, които могат да го изведат до нива на развитие над средните за Европейския съюз.

Съветът включва представители на общините от областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, областните управители, както и представители на министерствата, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и научни организации.

Pin It on Pinterest