България

Зам.-министър Найденов обсъди с представители на МОТ транспонирането на директивата на ЕС за минималните работни заплати

Заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов обсъди с представители на Международната организация на труда (МОТ) процеса по транспониране на българското законодателство на европейската директива за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз.


„През годините България е получавала значителна техническа помощ от МОТ, включително по линия на Конвенция № 131 за минималната работна заплата. Страната ни отдава голямо значение на членството си в Международната организация на труда и на ефективното изпълнение на международните трудови стандарти“, каза заместник-министър Найденов.


Представителите на МОТ ще участват в семинар за транспонирането на директивата, в който ще се включат представители на Министерството на труда и социалната политика, Института за анализи и прогнози към министъра на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националния институт за помирение и арбитраж и социалните партньори. По този повод заместник-министър Найденов подчерта, че споделеният опит и информация ще бъдат от голяма полза за всички участници и за развитието на националната политика по доходите.


Семинарът ще се проведе на 2 и 3 април в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest