България

Зам.-министър Найденов: Адаптирането на работната среда към промените на трудовия пазар са акцент в политиката на МТСП

Глобализацията, дигитализацията и променящите се модели на работа водят до нови предизвикателства и възможности на пазара на труда.

Това е причината в следващите години акцент в политиката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) да бъде адаптирането на работниците, служителите и предприятията към настъпващите промени“. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Найденов по време на пресконференция по проект „Подкрепа за партньорство“. Той се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и се изпълнява от КТ „Подкрепа“ в партньорство с МТСП, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Съюза за стопанска инициатива.


Заместник-министър Найденов обясни, че в новия програмен период на ПРЧР усилията ще бъдат насочени към адаптацията на предприятията и работещите към промените на пазара на труда, преодоляване на дисбаланса между наличните и търсените от работодателите умения на работната сила и стимулиране на ученето през целия живот. „Очакваме приносът на социалните партньори да бъде съществен, особено в разработването, въвеждането и надграждането на модели и практики, които са извлечени или тествани от реалния бизнес“, заяви Николай Найденов.


Той очерта основните стъпки за адаптацията на предприятията и работещите към промените, сред които са повишаването на квалификацията, преквалификация и придобиване на „зелени“ умения от работещите в тях, както и подкрепата за преодоляване на предизвикателствата на новите и нетипични форми на заетост.


Сред основните дейности, които ПРЧР ще подкрепи с цел преодоляване на дисбаланса между наличните и необходимите умения на работниците и служителите, заместник-министър Найденов открои  инвестирането в създаването на компетентности, които са съобразени с нуждите на пазара на труда, с фокус върху дигиталните и „зелените“ умения и внедряването на инструменти за оценка на потребностите от работна сила.


„За нас е важно да стимулираме ученето през целия живот за всеки човек в трудоспособна възраст, тъй като това вече е норма, а не изключение. За целта ще подкрепим създаването на благоприятна среда в предприятията за осигуряване на гъвкави и достъпни форми на учене, включително на работното място, и за професионално ориентиране и мобилност на работещите за включване в обучения“, заяви заместник-министър Найденов.


Ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов съобщи, че в резултат от съвместната работа между МТСП и социалните партньори през предходния програмен период (2014 – 2020 г.) са разработени над 560 компетентностни модела за професии в 94 икономически области. „Те ще бъдат използвани като основа за следващи мерки, свързани с пазара на труда“, каза Спасов. Като пример той посочи операция „Нови умения“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване през април. „Чрез такива примери подобряваме социалния диалог и колективното трудово договаряне в предприятията. Целта ни е всеки работник и служител да се чувства по-полезен и защитен, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и на качеството на работната сила в България“, допълни още  Цветан Спасов.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest