България

Зам.-министър Митева: 400 млн.лв. са инвестирани в научна инфраструктура

Близо 400 млн. лева са инвестирани в научна и инфраструктура в България със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и национално съфинансиране.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева при представянето на създадените по програмата 16 центъра за върхови постижения и компетентности.

Центровете са в различни райони на страната. В тях са изградени стотици лаборатории, за които e закупено съвременно оборудване. В центровете се провеждат научни изследвания в различни области – мехатроника и чисти технологии, информатика и ИКТ, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии и индустрии за здравословен живот и биотехнологии. Целта е те работят съвместно с бизнеса и общините, като по този начин допринасят за развитието на индустрията и обществения живот.

„Заедно с изграждането на изследователската инфраструктура и закупуването на най-модерно оборудване за научните лаборатории, с програмата са подкрепени и най-важните участници в научно-изследователския процес – самите учени“, посочи зам.-министър Митева. Tя изтъкна, че особено внимание е насочено към назначаването и подкрепата на млади учени.

В центровете са назначени 646 нови изследователи. Учените в новоизградените центрове вече имат близо 2500 публикации, 50 от които са в първите 10% на най-цитираните от съответната научна област. Създали са и 80 патента, както и 53 полезни модела.

„Най-важното е, че днес празнуваме не само завършването на модерната инфраструктура, но и началото на нов етап в развитието на българската наука– запълването на всички тези центрове с още повече смисъл и съдържание‘, изтъкна Наталия Митева. Тя посочи, че в следващите години предстоят още важни инвестиции в българското образование и наука по Плана за възстановяване и устойчивост и по Оперативна програма „Образование“, с които се надгражда създаденото досега.

Тя се запозна с работата на част от новоизградените лаборатории в кампус „Лозенец“. В тях се предлагат различни иновативни решения – сензори за качеството на въздуха в градовете и в затворените пространства, система, която засича дезинформация и фалшиви новини, т.нар. градове на бъдещето, които предлагат различни архитектурни и градоустройсвени решения.

В събитието участваха и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, ръководителят на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия Агнес Монфре, директорът на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов, заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Тони Спасов и представители на научната общност и висшите училища.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest