България

Зам.-министър Михайлова участва в среща по международен проект за приобщаващо образование

Самооценката е много важна при определяне на качеството в образованието, а училищата трябва да се чувстват уверени да я прилагат.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Михайлова по време на обучителна среща по многонационалния проект STESSIE за прилагане на инструмент за самооценка на качеството на приобщаващото образование в училище.

Партньори по проекта са десет институции и организации от седем държави – Франция, Белгия, Испания, България, Естония, Малта и Сърбия. От българска страна участва Националният инспекторат по образованието, който бе домакин на обучителното събитие по проекта. То осигури възможност възможност за наблюдение на практики в четири столични училища – 8 СУ „Васил Левски“, 81 СУ „Виктор Юго“, 128 СУ „ Алберт Айнщайн“ и 79 СУ „Индира Ганди“ и представяне на резултатите до момента от апробирането на инструмента TESSIE относно насърчаване на социалното включване в образованието. Целта на инструмента е да подпомогне училищата да създадат среда, в която всеки ученик се чувства ценен, уважаван и приобщен.

Изключително важно е изработването на инструментариум по отношение на приобщаващото образование, изтъкна зам.-министър Михайлова. Тя благодари на директора на Националния инспекторат по образованието Анелия Андреева за работата по проекта. В обучителната среща участва и началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest