България

Зам.-министър Машова се запозна с грижата за хората в социални услуги в община Бургас

Разгръщането на социалните дейности за подкрепа на хората с увреждания и предоставянето на асистентска подкрепа за попадналите в затруднено положение бяха част от темите, които заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Надя Танева обсъдиха със заместник-кмета на Община Бургас в ресор образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов. Акцент в разговора бяха и възможностите за активиране на неактивните хора на пазара на труда и повишаване на компетенциите на работната сила чрез включването на заети и безработни в обучения и курсове за квалификация и преквалификация.

При посещението си в гр. Бургас заместник-министър Машова и Надя Танева гостуваха на социални услуги за възрастни, за да се запознаят на място с качеството на предоставяната грижа. Заедно със зам.-кмета Ненов те посетиха най-новата общинска услуга в Бургас за възрастни хора с деменция – социална градина „Грижовник“, която стартира в началото на февруари 2024 година.

„Социалната градина“ се изпълнява от Домашен социален патронаж Бургас и е създадена с цел да осигури целодневен престой на хора на възраст над 50 години с деменция. В нея психолози, рехабилитатор и социален работник ангажират с различни занимания възрастните, като работата им е насочена към забавяне на развитието на деменцията, на влошавашето на емоционалното състояние и на когнитивните и двигателните способности. Заместник-министър Машова се запозна с видовете трудова терапия, занимания по пеене, рисуване и с предоставените добри възможности за разширяване на социалните контакти на потребителите на услугата. 

Гинка Машова и Надя Танева се срещнаха и с потребителите на общинския кризисен център в Бургас, който цели да подкрепи и реинтегрира в обществото хора, станали жертва на насилие, трафик или друга форма на експлоатация. Те посетиха и приюта за бездомни хора в града, който осигурява подслон и топла храна в студените месеци. Заместник-кметът, заедно със своя екип, представиха пред Гинка Машова и Надя Танева и услугата Клуб за общуване „Социално кафене“, която също дава възможност на възрастните за срещи с хора и за създаване на нови приятелства.

Михаил Ненов представи и плановете на Община Бургас за разкриване на още социални услуги. Предвижда се разкриване на услуга за подкрепа за отговорно родителство още преди раждането, както и при постъпване на децата в детската градина и тяхната адаптация. Планира се да заработи услуга за подкрепа за ресоциализацията и интеграцията на лишени от свобода хора. Предстои да стартира и програма „Бургаска сребърна общност“, чрез която всеки жител на община Бургас над 65 г. ще може да получи карта за привилегии. Тя ще му дава право на отстъпки  в обектите на търговските дружества, които са се включили в програмата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest