България

Зам.-министър Маринов взе участие в годишната конференция на Асоциацията на европейските държавни горскостопански организации в Полша

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов взе участие в годишната конференция на Асоциацията на европейските държавни горскостопански организации (EUSTAFOR), която се проведе в гр. Гданск, Полша.

Ежегодно събитието осигурява възможност за осъществяване на срещи и обмяна на опит между ръководителите на държавните гори в Европа, като същевременно бе отбелязана и 100-годишнината на полското държавно горско предприятие Lesy Panstwowe.  По време на визитата си, ръководителят на българската делегация заместник-министър Маринов проведе множество неформални срещи с представители на държавните горски структури на Полша, Австрия, Чехия, Испания, Румъния, Латвия и др. На тях бяха обсъдени възможностите за укрепване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на устойчивото управление и опазване на горите. Той се срещна и с Пьотр Борковски, изпълнителен директор на EUSTAFOR, с който обсъдиха осигуряването на баланс между екологичните, социалните и икономическите функции на държавните гори. Акцент на разговорите бе кандидатстването на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Подчертано бе, че съществена част от членовете на Асоциацията съществуват и оперират под правна форма, аналогична на тази на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

По време на проведените теренни посещения, полските домакини представиха своя опит по отношение на устойчивото стопанисване на крайградски гори, с фокус върху социалните им функции, защитени територии, подложени на антропогенен натиск,  уникални естествени белборови гори на пясъчни дюни, повлияни от туристически дейности, изборно стопанисване и др. Участниците в конференцията се обединиха около необходимостта държавните гори да продължат да бъдат основен фактор за устойчивото развитие и управлението на този ценен за Европа и света ресурс.

Следващата конференция ще се проведе в Испания през 2025 г., като българската делегация заяви принципното желание и готовност за домакинство на това значимо за сектора събитие.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest