Зам.-министър Лазаров: „Фонд „Условия на труд“ е важен инструмент за подобряване на условията на работното място

„Фонд „Условия на труд“ е полезен инструмент за финансова подкрепа, както за проучвания и разработване на информационни материали и обучения за облекчаване на натоварването на работното място, така и за подобряване на условията на труд в конкретни предприятия.“

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на конференция за представяне на резултатите от проучване на КНСБ по проект „Причини и превенция на мускулно-скелетни смущения свързани с трудовия процес“, реализирано чрез подкрепата на Фонд „Условия на труд“.

Заместник-министър Лазаров заяви, че трябва да се направи оценка на възможността чрез фонда да се осигуряват профилактични прегледи за ранна диагностика на професионалните заболявания, което е важна част от вторичната профилактика на мускулно-скелетни смущения. „Не на последно място е и ролята на схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в областта на безопасността и здравето при работа“, отбеляза зам.-министър Лазаров.

По данни на Националния осигурителен институт 59 от 328 професионално признати болести, установени през 2009-2011 г., са свързани с мускулно-скелетни увреждания. Заместник-министър Лазаров отбеляза, че превенцията трябва да се води на всички нива, сред които осигуряване на ергономични изисквания, намаляване на злополуките на работното място, обезпечаване с необходимото медицинско наблюдение и обръщане на особено внимание на уязвимите групи работници, както и гарантиране на адекватна здравна грижа за пострадалите и последваща адекватна трудова рехабилитация. Около 60% от работниците страдат от мускулно-скелетни увреждания и те остават най-честото оплакване, свързано със здравето в Европа.

Pin It on Pinterest