Зам.-министър Кръстев и посланика на Палестина обсъдиха двустранното сътрудничество в сферата на труда

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Палестина в България д-р Ахмед Ал Мадбух.

По време на разговора бяха очертани възможностите за засилване на сътрудничеството между двете държави в областта на труда и социалната политика. В изказването си заместник-министър Кръстев подчерта, че България има желание да развива двустранните си отношения с Палестина във всички области, които са от взаимен интерес за двете страни.

Основен акцент в разговора беше сътрудничеството между България и Палестина в областта на трудовата миграция. Към момента няма двустранен договор, който да регламентира отношенията между двете страни в тази сфера. Наемането на палестински граждани в България се определя от действащото национално законодателство в областта на наемане на чужденци. 

Д-р Ахмед  Ал Мадбух пое ангажимент да обсъди въпроса за задълбочаване на партньорството с България с палестинските министри на труда и социалните въпроси.

Pin It on Pinterest