България

Зам.-министър Кондов участва в 17- ия Дубровнишки форум в Хърватия

На 28 и 29 юни 2024 г. заместник-министърът на външните работи Иван Кондов представи България на тазгодишната среща на министрите на външните работи Дубровник форум 2024.

В събитието взеха участие представители на над 28 държави и международни организации, на академичните среди, медиите и бизнеса.  Тази година форумът се проведе под надслова „Dire straits and safe passages”.

Във фокуса на дискусиите бяха  изграждането на нова визия за сътрудничество между Запада и Глобалния Юг. На тазгодишния Дубровнишки форум бе представена платформа за открит обмен на мнения и практически идеи, насърчаващи тази визия между Севера и Юга, Изтока и Запада. Други акценти бяха трансатлантическата общност, бъдещето на Европа и мястото на Западните Балкани в него.

Заместник-министър Кондов участва в обмяната на мнения в рамките на лидерския панел „Connecting the Dots: Reliable Supply Chains and Maritime Security“. В него участваха още вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Хърватия, министърът на външните работи на Армения, заместник-министъра на външните работи на Азербайджан, постоянният секретар на външното министерство на Кипър и директорът на ОИСР за глобални връзки и сътрудничество. В хода на дискусиите бе изтъкнат важният принос на България, наред с Румъния и Турция за поддържането и надеждността на веригите за доставки, успехите на България в постигането на диверсификация на доставките на природен газ и преодоляването на зависимостта от руските източници. Заместник-министър Кондов подчерта важни елементи, като ролята на България за преодоляване на прекъсванията на веригата на доставки в региона и извън него, общото предизвикателство за надеждни вериги за доставки в контекста на приоритета на ЕС основните стъпки за подобряване на конкурентоспособността, постигане на надеждни вериги за доставки и приносът на България към Стратегическия дневен ред 2024–2029 г.

Той се включи и в съпътстващото събитие по линия на ОИСР „Digital and Green SMEs: Accelerating the Twin Transitions in the Western Balkans“.

В рамките на участието си във форума, заместник-министър Кондов проведе и редица двустранни срещи.

Заместник-министър Кондов проведе приятелски и конструктивен разговор с министъра на външните и европейски въпроси на Хърватия, Гордан Гърлич Радман, чиито акцент бяха възходящото развитие на двустранния политически диалог,  възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни и надграждане на оперативните контакти между двете министерства.  Бяха разгледани възможностите за допълнителна координация в изпълнението на ключовия за Хърватия и България външнополитически приоритет- двете  членството в ОИСР.

По време на кратка среща с Върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина, Кристиан Шмидт бяха обсъдени актуалните политически развития страните от Западните Балкани с фокус динамичните вътрешнополитически процеси в Босна и Херцеговина, и необходимостта от запазване мира и стабилността както в БиХ, така и в региона.

Заместник-министър Кондов разговаря с парламентарния заместник-министър на външните работи на Япония, Йоичи Фукадзава, с когото обсъдиха глобалните предизвикателства, , включително войната в Украйна и изострянето на напрежението в Индо-Тихоокеанския регион.  Отделено бе внимание и на предстоящата Среща на върха на НАТО и сътрудничеството между България и Япония в страните от Западните Балкани. Събеседниците  изразиха готовност за засилване и надграждане на сътрудничеството между двете страни както в двустранен план, така и по линия на международните организации, и региона на Западните Балкани.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest