Зам.-министър Иванова ще представи в Кюстендил новия подход в регионалното и трансграничното развитие до 2027 г.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова ще даде начало в Кюстендил на информационната кампания за новия подход в регионалното и трансгранично развитие през програмния период 2021 – 2027 г.

На форума ще бъде представена актуална информация за Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., възможностите за финансиране по програмите за трансгранично сътрудничество и проектите на МРРБ в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Бюджетът на Програма „Развитие на регионите“ е близо 6,6 млрд. лв. В следващите 7 години област Кюстендил ще има достъп до европейско финансиране и по линия на 6 от програмите за териториално сътрудничество, в които страната ни участва. Общият им ресурс е над 2 млрд. лв.
В рамките на НПВУ МРРБ ще изпълнява общо 5 проекта за близо 3 млрд. лв. Те са насочени към мерки за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради, включително обекти в сферата на производството, търговията и услугите, подкрепа на устойчив градски транспорт, изграждане и реконструкция на ВиК системи и др.

Първото събитие от информационната кампания ще се проведе на 16 май 2022 г. в Кюстендил, Парк хотел „Кюстендил“, зала „Пауталия“. Регистрацията на участниците ще започне в 10:30 ч., а официалното откриване е от 11 ч.

Pin It on Pinterest