Зам.-министър Иванова представлява България в 46-ата сесия на Комитета по политиката за регионално развитие на ОИСР

Приемането на страната ни в организацията е сред приоритетите на сесията

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова представлява България в 46-ата сесия на Комитета по политиката за регионално развитие (RDPC) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Сесията се провежда в централата на международната организация в Париж. Сред приоритетите на събитието с участие на ръководители от цел свят са подкрепата и възстановяването на Украйна след войната, приемането на България, Бразилия, Хърватска, Перу и Румъния в ОИСР и засилване на контактите с Югоизточна Азия, Латинска Америка и Африка.

 „От изключителна важност е да засилим трансграничното сътрудничеството между управленските нива при посрещането на кризи. Трябва да продължим да следваме и целите за устойчиво развитие до 2030 г., справедливия зелен преход и дигитализация, интегрирания подход за развитие на селски и градски региони и управлението на регионалните неравенства и кръговата икономика“, заяви зам.-министър Иванова на форума.

ОИСР разполага с опит от различни държави, чието население през годините е растяло значително от мигрантски потоци заради военни конфликти. Този опит включва целия процес по интегрирането им и влиянието му върху регионалното развитие.

По време на 46-ата сесия на организация се проведоха и заседания на работните групи за градска политика, териториалните индикатори, за управлението на различни управленски нива и за публичните инвестиции.

Pin It on Pinterest