Зам.-министър Иван Кръстев: Инвестицията в хората ще помогне за преодоляване на регионалните дисбаланси

Предизвикателствата пред икономическото развитие на общините в България стават все по-тясно обвързани с качеството на човешкия капитал. Инвестициите в човешкия потенциал са ключов фактор за нормалното функциониране на предприятията, които ще се разкрият в бъдеще.

Това заяви  заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев при откриването на конференция „Бизнесът и регионите: Трансформацията“.


По време на форума той представи част от инвестиционните проекти на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в Националния план за възстановяване и устойчивост и подчерта ключовата роля на общините и социалните партньори за успешното им изпълнение. 


Заместник-министърът добави, че в момента безработицата в България е на рекордно ниско равнище за последните 30 години, като регистрираните в бюрата по труда са под 155 000 души. Той посочи, че голяма част от тях са трайно безработни и не притежават търсените от бизнеса квалификация, знания и умения, за да се реализират на пазара на труда. 
Наблюдават се дълбоки дисбаланси в доходите и възможностите за работа в различните региони. Това поставя предизвикателство пред намирането на правилните инструменти за тяхното преодоляване чрез повишаване на професионалните умения на хората, каза Иван Кръстев. 


Като възможно решение той представи проекта на  МТСП за създаване на платформа за дигитални обучения за 500 000 души до края на 2026 г., което представлява една шеста от всички заети в страната. Именно инвестицията в хората ще помогне за преодоляване на неравенствата в дигиталните умения, каза заместник-министърът.


Успехът на подобна инициатива е възможен единствено с активното участие на общините и социалните партньори на регионално и национално равнище. Сътрудничеството с тях осигурява социален баланс и добро икономическо развитие, подчерта заместник-министър Иван Кръстев.

Pin It on Pinterest