България

Зам.-министър Дундакова участва в конференция, посветена на регионалното сътрудничество в борбата с контрабандата на мигранти и трафика на хора

Форумът в Скопие се проведе в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова участва в конференция в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и на председателството от Република Северна Македония на ПСЮИЕ. Темата на конференцията в Скопие е „Тенденции и предизвикателства на регионалното сътрудничество в сферата на сигурността и насърчаване на взаимодействието в борбата с организираната престъпност, с акцент върху контрабандата на мигранти и трафика на хора“.

Зам.-министър Дундакова определи дискусията като актуална и навременна. Тя подчерта, че България, като инициатор на ПСЮИЕ още през 1996 г.,  винаги е разглеждала процеса като регионална платформа, в която държавите могат да развиват още повече сътрудничеството си в различни области. Ключово е поддържането на високо ниво на доверие и отлични добросъседски отношения. Заместник-министърът определи темите на конференцията – борбата с контрабандата на мигранти и трафика на хора – като предизвикателства, пред които са изправени всички държави от региона, като справянето с тях изискват още по-тясно и ефективно взаимодействие между правоприлагащите органи на регионално и международно равнище. Дундакова сподели с участниците в конференцията опита на България и постигнатите практически резултати до момента. Като добра практика бе определена инициираната през 2023 г. от България, с подкрепата на Европол, Целева оперативна група за разследване на престъпни мрежи за контрабанда на мигранти. България участва активно и в дейностите по ЕМПАКТ, като е лидер в две дейности, насочени към борба с нелегалната миграция по Западнобалканския и Източносредиземноморския маршрут. Тяхната цел е засилване на полицейското сътрудничество и ефективно противодействие на вторичните движения.

Заместник-министър Дундакова заяви готовността на страната ни да продължи да подкрепя партньорите от Западните Балкани и региона в процеса на изпълнение на критериите за европейска интеграция. Подчертана бе и готовността на България за споделяне на опит и добри практики, включително в областта на вътрешните работи.

В края на конференцията представителите на държавите участници в ПСЮИЕ приеха съвместно изявление, с което се обединиха около необходимостта от още по-ефективен отговор на регионалните заплахи за сигурността и засилване на стратегическите и оперативните мерки в борбата с контрабандата на мигранти и трафика на хора.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest