Зам.-министър Деница Николова ще открие в Гоце Делчев обновено детско заведение

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие обновената детска градина „Радост“ в гр. Гоце Делчев.

Събитието ще се състои утре – 3 август, от 09.30 часа, в двора на детското заведение (ул. „Завоя на Черна“ 13).Детската градина е изцяло ремонтирана и преобзаведена като част от проекта „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с над 6.1 млн.лв.

Pin It on Pinterest