България

Зам.-министър Дановски участва в заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в частта „Кохезионна политика“

Необходимостта в бъдещата Кохезионна политика да намерят по-ясно отражение нарастващите демографски предизвикателства, пред които са изправени много европейски, в това число и български региони, беше акцент в позицията, която заместник-министърът на финансите Мартин Дановски представи по време на  заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси в частта „Кохезионна политика“, което се състоя в гр. Люксембург.

Основните теми, които министрите дискутираха, бяха ролята на бъдещата политика за икономическо, социално и териториално сближаване в следващия Стратегически дневен ред на Съюза за 2024-2029 г., както и връзката ѝ с изпълнението на реформите в държавите-членки.

Заместник-министър Дановски обърна внимание, че възможни промени в прилагането на политиката за сближаване в условията на днешните предизвикателства трябва да надграждат върху нейните постижения и работещи механизми. Задължително е преди това да бъдат оценени възможностите за подобряване на изпълнението на настоящите фондове, в т.ч. на Механизма за възстановяване и устойчивост, и да бъдат изведени научени уроци за бъдещето. „Важно в тази връзка е ЕС да запази териториалния подход в изграждането на по-справедлива, конкурентоспособна и приобщаваща Европа, както и да продължи опростяването на достъпа до подкрепата за сближаване“, допълни той.

Дановски подчерта доказаната роля на Кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на европейските региони и призова Съюзът да остане верен на целта си за намаляване на различията между тях, чрез подходяща и целенасочена подкрепа за конвергенция на по-слабо развитите региони.

Съветът на ЕС по общи въпроси прие и Заключения по Деветия доклад на Европейската комисия за напредък по сближаването. С тях беше потвърдена важната роля на Кохезионната политика в подпомагането на ЕС да постигне своите основни цели през годините чрез инвестиции, които допринасят за конкурентоспособност, социално приобщаване, екологичен и цифров преход и индустриална трансформация, укрепване на единния вътрешен пазар на ЕС и гарантиране, че всички региони могат да се възползват от него.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest