Закрита е процедурата за финансова корекция на проекта„Обходен път на гр. Габрово“

Процедурата по отношение искането на Европейската комисия за възстановяване на 11 млн. лв. за забавянето на изпълнението на проекта „Обход на гр. Габрово“ се закрива. Българските органи са информирани за това с писмо №(2020)4183741 от генералния директор на Генерална Дирекция „Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия, в което е отчетено, че проектът е завършен и е в експлоатация.

Това съобщава в писмен отговор на депутатски въпрос министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

1 730 208 лв. са инвестиране в укрепване на откоси в участък по трасето на обходния път, проявили се вследствие на проливни дъждове и преовлажняване на терена през юни 2020 г., информира още министърът.

Мерките на Агенция „Пътна инфраструктура“ по укрепване на участъци от пътя с цел дълготрайна устойчивост и безопасност на трасето с дължина малко над 20 км продължават. През юни 2020 г. АПИ възложи изготвяне на технологичен проект за ремонтни дейности. Към момента в изготвената документация се предвижда укрепване на 10 участъка по директното трасе. Предстои окончателното изработване на технологичния проект.

Обходният път на гр. Габрово, както и проходът „Шипка“ на територията на Областно пътно управление Габрово, се обслужват от опорен пункт „Етъра“. През целия зимен сезон пътноподдържащата фирма има ангажимент по договор за обезпечаване със специализирана техника и доставки на необходимото количество материали за обработка на настилката и осигуряване на пътуването на шофьорите при зимни условия, информира също министърът.

В друг отговор Петя Аврамова посочва, че за изграждането тунела под връх Шипка Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Съоръжението е част от проект „Път ІІІ-5004 Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка, с обща дължина 10,549 км“. През октомври 2019 г. агенцията обяви открита процедура за проектиране и строителство с индикативната стойност 267 225 010 лв. без ДДС. В срока за получаване на оферти са постъпили 7 предложения. Към момента работата на комисията продължава, посочва министърът

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия първокласен път Габрово – Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км и ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Останалите 4 тунела ще са дълги съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

През февруари 2020 г. е обявена и открита процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга с индикативната стойност 6 243 600 лв. В срока за получаване на оферти са постъпили 6 оферти и към момента се извършва оценката им, информира още Аврамова.

Министърът съобщава също, че АПИ е възложила изработването на технологичен проект за превантивен ремонт на над 18 км от третокласния път Габрово – Рязковци – Ветрово – Шипчените – Кози рог – (Севлиево – Янтра) и близо 16 км от третокласния път Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана. След изготвяне и съгласуване на проектите от Областно пътно управление Габрово и Института по пътища и мостове и при осигуряване на финансов ресурс изпълнението им ще бъде възложено.

През месец ноември 2020 г. е завършен превантивният ремонт на други близо 1.4 км от пътя Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана. При подходящи метеорологични условия ще бъде положена хоризонтална маркировка.

По договор от 2019 г. за инженеринг с „Автомагистрали“ ЕАД се изготвят технически проекти за укрепване на девет обекта от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления на територията на община Габрово. Те са по участъци от пътищата Габрово – Шипка – Казанлък, Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга – Гъбене и Габрово – Стоманеците – Зелено дърво – Узана. Скатове при подходите и порталите на тунела при км 150+870 на пътя Габрово – Шипка също ще бъдат укрепени и обезопасени. Инвестицията в тези дейности се предвижда да бъде в размер на малко над 51 млн. лв. За изпълнението им се провеждат и процедури за избор на изпълнител на строителен надзор за обектите.

Укрепване на свлачище и в участък от пътя (о.п. Севлиево – Велико Търново) – Кормянско – Малки Вършец – Крамолин – Сухиндол – Павликени на стойност 7 709 400 лв., също по договора с „Автомагистрали“ ЕАД, ще бъде направено и в община Севлиево. На нейна територия ще се инвестират още 10 991 068,98 лв. за укрепване на деформации в района на с. Селище на път Граница Ловеч – Кръвеник – Стоките – Батошево – (Горна Росица – Гъбене), се посочва в друг отговор на министър Аврамова.

Строително-монтажни работи по компрометираните участъци ще започнат след одобрение на техническите проекти, издаване на предварително съгласие за строителство съгласно Закона за устройство на територията за изпълнение на геозащитни мерки и дейности за обектите, изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието и издаване на разрешения за строеж.

С финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ ще бъде укрепено свлачище на пътя Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен) и откоса от южната му страна. Предстои сключване на договор на стойност 2 302 248,75 лв. с класирания на първо място кандидат в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителството.

АПИ е възложила изготвянето на технологични проекти за превантивен ремонт на близо 26,7 км от пътя Кормянско – Малки Вършец – Крамолин на стойност 156 420 лв. и близо 22 км от пътя (О.п. Калофер – Априлци) кв. Острец – Кръвеник – Стоките – Батошево – (Горна Росица – Гъбене) на стойност 177 738 лв. След съгласуване на проектите от Областно пътно управление Габрово и Института по пътища и мостове и при осигуряване на финансов ресурс изпълнението им ще бъде възложено през 2021 г. През следващия строителен сезон се предвижда да започне превантивен ремонт на почти 4,8 км от пътя (о.п. Севлиево – Велико Търново) – Богатово – Севлиево на стойност 3 222 498,36 лв., посочва министър Аврамова.

Pin It on Pinterest