България

Забранява се провеждането на пазари за живи животни и животинска продукция на територията на цялата страната

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от 10.11.2023 г., е влязла в сила забрана за организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици.

Забраната се отнася и за екзотични животни и птици, животински продукти, както и за изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и птици на територията на цялата страна. Мярката е във връзка с усложнената епизоотична обстановка и има превантивен характер срещу възможното разпространение на болести по животните, като Инфлуенца по птиците, Африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и други. Освен това действията имат и за цел намаляване на значителните икономическите загуби, които би претърпял бизнесът.
Заповедта на БАБХ е издадена на базата на проведени по места заседания на епизоотични комисии и е в сила до изричната й отмяна.
При констатирани нарушения на наложената забрана, на нарушителите ще се налагат принудителни административни мерки предвидени в националното законодателство.
Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ и ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Контрол на храните“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest