За ратификация е предложен Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ).

Шестият допълнителен протокол е одобрен с т.15 от Протоколно решение на Министерски съвет от 03.10.2018 г. и е подписан от директора на Щаба на отбраната, генерал-майор Красимир Кънев на 12 юни 2019 г. в Скопие, Република Северна Македония.

Шестият допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа отразява необходимите изменения в досегашното Споразумение и петте допълнителни протокола към него, предизвикани от оттеглянето на Италианската Република от Споразумението през 2015 г.

С Шестия допълнителен протокол не се променят параметрите на българското участие в ММСЮИЕ. Инициативата има съществен принос за подобряването на взаимоотношенията между страните-членки, за тяхната интеграция в евроатлантическите структури и за повишаването на регионалната сигурност и стабилност в региона на Югоизточна Европа.

Pin It on Pinterest