За ратификация е предложен Протоколът за изменение на Споразумението между България и Румъния относно презгранични операции за Air Policing

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да бъде ратифициран Протоколът за изменение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing.

Предвид характера и съдържанието на предлаганите изменения и допълнения, както и обстоятелството, че Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing е ратифицирано със закон, Протоколът подлежи на ратифициране от Народното събрание.

Измененията и допълненията имат за цел да регламентират възможността за изпълнение на презгранични операции за Air Policing от самолети от „трета страна“ – членка на НАТО, изпълняваща мисия по усилен Air Policing на територията на Република България или Румъния.

Приемането на решението не води до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Pin It on Pinterest