Връчиха дипломите на випуск „Георги Стойков Раковски“ 2021 I-ва смяна на Военната академия

С получаването на документа за завършено ниво на образование, вие получавате признанието на държавата за вложеното старание и воля, както и очакването, че ще прилагате новите си знания и умения в полза на нейната сигурност.

Сдобивате се със самочувствие, че сте надградили възможностите си да работите ефективно в областта на сигурността, отбраната и въоръжените сили именно във Военната академия „Георги Раковски“ – научно-образователна институция с доказани традиции и утвърден авторитет“. Това заяви днес, 30 юли, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков на церемонията по дипломиране на офицерите със специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, както и на студентите от различните специалности.

На тържествен ритуал своите дипломи получиха 8 офицери от Випуск „Георги Стойков Раковски” 2021 – I-ва смяна. Офицерите-випускници са от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“. От тях един военнослужещ е от Китайската народна република и един военнослужещ от Република Северна Македония. Всичките офицери завършват с отличен успех. Първенец на випуска е капитан I ранг Петко Якимов, с успех – отличен 6,00.

30 студенти, завършили своето обучение в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“ в различни специалности на факултет „Национална сигурност и отбрана” и факултет „Командно-щабен” също получиха своите дипломи. С отличие завършват 14 студенти. Магистър Николай Кисьов, студент в редовна форма на обучение от специалност „Национална сигурност и отбрана“, е първенец на випуска.

„Днес изкачихте поредното стъпало по пътя на израстването си като лидери и командири“, обърна се заместник-началникът на отбраната към завършващите магистърската програма офицери. Генерал-лейтенант Стойков подчерта, че те са задълбочили познанията си за функционирането на системата за национална сигурност и на международните организации за сигурност. Запознали са се с теорията и практиката на стратегическото управление на отбраната и въоръжените сили. Усъвършенствали са уменията си за вземане на важни решения при планиране и управление на операции на въоръжените сили в различни условия на обстановката. „Разчитаме на вашия випуск, че ще вложите целия си потенциал и ще допринесете към общите ни усилия по изграждането на по-способни въоръжени сили – надежден гарант за сигурността на страната и надежден съюзник в НАТО и Европейския съюз“, заяви той.

Генерал-лейтенант Стойков изрази уважение към ръководството и преподавателите във военната ни Алма Матер за усилията им да осигуряват обучение, отговарящо на професионалното развитие на военнослужещите и кадрите за нуждите на централната и териториалната администрация. „Обучение, съответстващо на стратегическата среда на сигурност, динамиката на развитие във военното дело и днешните сериозни предизвикателства в дейността по гарантиране сигурността и отбраната на страната и изпълнението на съюзническите ни отговорности“, категоричен бе той.

„Не е случайно, че този випуск носи името на великия български патриот и патрон на Академията Георги Стойков Раковски. През тази година отбелязваме 200 години от неговото рождение“, заяви заместник-началникът по учебната и научната част на военната ни Алма Матер полковник доцент Димитър Ташков. „Днес е ден за равносметка и за радост. Приключва един период на усилен труд и ви предстои нов. Получавате признание за усилията и упоритостта, които положихте по време на обучението си във Военната академия. Време, в което нашите усилия бяха фокусирани върху изграждането ви като лидери и експерти на стратегическо ниво в сферата на сигурността и отбраната“, обърна се той към дипломиращите се офицери. Той се обърна и към абсолвентите, като заяви, че при обучението си в академията те успешно са доказали, че могат да носят отговорността на знанието. „Дипломата, която получавате, е израз на вашите стремежи и знания. Израз на натрупания опит, придобити знания и компетентност. Вашата ерудиция и трудолюбие са залог за бъдещето“, заключи полковник доцент Ташков.

Pin It on Pinterest