Водолази повишиха подготовката си

Военнослужещи от инженерните водолазно-разузнавателни формирования на Сухопътните войски повишиха подготовката си за изпълнение на специфични задачи под вода по време на сбор по водолазна подготовка, който се проведе във военно формирование 54 950 – Бургас.

В продължение на две седмици, под непосредственото ръководство на капитан Димитър Маринов и старши сержант Георги Начев от военно формирование 28 880 – Белене, участниците в лагерния сбор придобиха знания и повишиха уменията си за изпълнението на водолазни спускания в различни условия, движение по компас, практическо спускане и изплуване с въздушно водолазно снаряжение, подводни и инженерни работи, начини за търсене на потънали предмети и аварирала техника и др. Те изпълниха и упражнения за сигурност под вода в присъствието на инструктор водолаз от военно формирование 54 950 – Бургас.

Военнослужещите успешно преминаха изпит в открито море пред водолазно-квалификационна комисия за потвърждаване и придобиване на нови квалификации, за допускане до ръководство на водолазни спускания, за спускания до 20 м. дълбочина и медицинско осигуряване. В хода на проведения изпит водолазите показаха своите знания и умения за работа под вода.

Pin It on Pinterest