Висока оценка за българските военнослужещи, участвали в учение в Румъния

Компютърно-подпомаганото командно-щабно учение на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“ – Букурещ завърши успешно. То се проведе като част от съвместното многонационално учение „Saber Guardian – 2019”. Българските участници в него – щабът на 2-ра механизирана бригада, ръководен от полковник Стоян Шопов (началник на щаба на бригадата), вече се завърнаха в България. 

Учението се проведе по фиктивен сценарий на отбранителна тематика във връзка с активиране на член 5 на Вашингтонския договор. Действията на българските военнослужещи, ръководени от полковник Стоян Шопов, който за учението изпълняваше длъжността командир на бригадата, получиха висока оценка от командира на Многонационална дивизия „Югоизток“ генерал-майор Даниел Петреску и началника на щаба полковник Овидиу Лунгу.

„В хода на учението постигнахме целите, които си поставихме. То беше тест за нас и се представихме успешно. Щабът на 2-ра механизирана бригада показа, че може да изпълнява в съюзен многонационален формат задачите, произтичащи от мисия „Отбрана“, като бригадата управляваше не само български формирования, но и два придадени батальона от Босна и Херцеговина и Албания“, заяви полковник Стоян Шопов. „Бригадата изпълни всички поставени задачи в операцията. Постигнатата оперативна съвместимост беше на високо ниво, което спомогна за успешното й интегриране в състава на дивизията и е основа за по-добро сътрудничество по време на предстоящи учения. Това учение демонстрира, че сме в състояние заедно с нашите съюзници от НАТО да участваме в съвместни операции и защитим страните си“, допълни той.

Основни цели на компютърно-подпомаганото командно-щабно учение на Щаба на Многонационална дивизия „Югоизток“ – Букурещ бяха: повишаване оперативната съвместимост на формированията и щабовете от участващите нации и засилване на регионалното сътрудничество в областта на сигурността. Учението подготвя участващите нации за ефективен отговор на различни заплахи за регионалната сигурност, за осигуряване на граничната и енергийна сигурност и за противодействие на тероризма и нелегалния трафик.

Pin It on Pinterest