Видеоконферентна среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО

На 22 и 23 октомври 2020 г. ще се проведе видеоконферентна среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО.

Министрите ще обсъдят редица ключови въпроси от дневния ред на Алианса като справедливото споделяне на тежестите и отговорностите и засилването на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО. Ще бъдат разгледани и повишаването на устойчивостта в контекста на борбата с COVID-19,както и перспективите пред операциите и мисиите на НАТО, с акцент върху Ирак и Афганистан.

Pin It on Pinterest