България

Вицепрезидентът призова за национална кампания за детското здраве под егидата на Българския червен кръст

Вицепрезидентът Илияна Йотова предложи провеждането под егидата на Българския червен кръст на национална кампания с акцент върху регионалните дискусии за детското здраве. Йотова участва в откриването на кръгла маса на тема „С отговорност към здравето на българските деца“, организирана от Българския червен кръст по инициатива на д-р Тотко Найденов, издател на вестник „Български лекар“. „С усилията на всички – държава, неправителствен сектор, учители и родители, трябва да продължим неравната битка с предизвикателствата пред опазването на физическото и психичното здраве на нашите деца. В лицето на президентската институция имате добри партньори“, увери вицепрезидентът.

В изказването си Йотова посочи, че българското здравеопазване в 21 век все още не е еднакво достъпно за всички деца в България и се задълбочават регионалните дисбаланси. Вицепрезидентът цитира общата оценка за грижата за децата на българската държава и българските институции за 2022 г., изготвяна ежегодно от Национална мрежа за децата. „3,33 е общият резултат, а за детско здравеопазване е 2,98“, заяви вицепрезидентът.

„Позволявам си следната некрасива алюзия – отговорността на държавата към здравето на нашите деца е като дълго мечтаната, но все още несъществуваща Национална детска болница“, подчерта Илияна Йотова. „Тежко болните български деца трябва да разчитат на грижата на държавата. „Българската Коледа“ е доказала своята жизненост през годините, но дарителските кампании не са достатъчни и не могат да заместят държавата там, където тя липсва“, изтъкна вицепрезидентът.

В изказването си Йотова акцентира и върху епидемията от употреба на алкохол, опиати, тютюневи изделия, като цитира данни на неправителствени организации, според които около 80% от българските ученици са опитвали алкохол или марихуана, 30 на сто са прибягвали към синтетични наркотици, при това на все по-ранна възраст. Вицепрезидентът призова за широка обществена дискусия по въпроса къде се коренят причините зад тези високи проценти, като посочи, че не е само любопитството, но и социалният фактор има ключова роля. Илияна Йотова призова за по-активна работа и по-голямо внимание към родителите, които често пъти се срамуват да признаят открито, че детето им има проблем със зависимости.

Вицепрезидентът изтъкна дейността на Министерството на образованието и науката в борбата с този проблем, като подчерта разработените национални програми. Йотова призова обаче за анализ на тяхната ефективност – доколко те са разбираеми и привличат интереса на учениците.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest