България

Вицепремиерът Петкова обсъди прогреса по присъединяването на България към ОИСР със секретариата на организацията

Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова е на работно посещение в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж и участва в заседанието на Комитета по финансови пазари.

 Вицепремиерът Петкова проведе срещи с Гита Котари – координатор по присъединяването към ОИСР, с Арнд Хубен – председател на Комитета по финансови пазари, Кармине ди Ноя – директор на Дирекция по финансови въпроси и въпроси на предприятията към ОИСР и с Маргит Молнар – координатор за Икономическия преглед на България към ОИСР, в рамките на които беше обсъден постигнатият от България значителен напредък в дългогодишния процес по присъединяването ни към организацията и следващите стъпки по процеса на присъединяването на страната. Председателят на Комитета по финансови въпроси подчерта, че ОИСР оценява високо финансовата стабилност на България и осъществените реформи.

Беше подчертано отличното сътрудничество между българските институции и ОИСР при провеждането на техническите прегледи във връзка със съответствието на българското законодателство и административни практики с правните инструменти на организацията, като бяха откроени постиженията в рамките на Комитета по фискални въпроси, Комитета по бюджет, Комитета по финансови пазари и Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване. Вицепремиерът потвърди политическата ангажираност на служебното правителство за изпълнение на поетите ангажименти във връзка с присъединяването към еврозоната и ОИСР, които продължават да бъдат основен приоритет на страната.

По време на заседанието на Комитета по финансови пазари министър Петкова представи съответствието на българското законодателство, политики и практики с правните инструменти и основните принципи на ОИСР по отношение на финансовите пазари. „Присъединяването на страната ни към ОИСР и прилагането на стандартите и най-добрите  международни политики и добри практики е един от ключовите приоритети за нас, тъй като ще стимулира ускоряването на реформите и сближаване с икономически най-развитите държави. Членството ни ще допринесе за устойчиво икономическо развитие, финансова стабилност и разгръщане на потенциала и притегателната сила на българската икономика за чуждестранните инвеститори“, заяви Людмила Петкова пред членовете на Комитета.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest