България

Вицепремиерът Габриел присъедини България към Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи

България официално е страна участник в Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи.

Това стана на официална церемония в Хелзинки, Финландия, на която вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел и Тейя Тийликайнен, директор на Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи подписаха меморандум. Центърът е основан по инициатива на Финландия през 2017 г. България е 34-тата страна, която се присъединява към него. Целта му е да подпомогне изграждането на способности за противодействие на хибридните заплахи и споделяне на опит и добри практики в областта.

„Днес повече от всякога имаме нужда да противодействаме на хибридните атаки. Това означава достъп до добри практики, информация, съвместни обучения, практическа насоченост, изпреварващи действия-това ни дава Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи. Благодаря на нашите патньори от ЕС и НАТО за възможностите, които се откриват пред страната ни“, заяви вицепремиерът Мария Габриел.
По време на разговорите бяха откроени основни параметри от дейността на центъра-борбата с дезинформацията, симулационните учения, стратегическите региони към които се насочва вниманието с цел много по -ясен и детайлен анализ на хибридните атаки. В тази връзка вицепремиерът Мария Габриел подчерта приноса, който очаква да има България по отношение на сратегическото значение на Черно море и морските хибридни атаки.

„С практическата насоченост на дейността си центърът дава възможност за по-добра подготовка на държавите членки на ЕС и НАТО за справяне с хибридните заплахи. Днешните предизвикателства – развитието на технологиите, хибридните атаки са феномен, който става все по-многостранен и сложен и изисква все по-голям капацитет за резистентност и изпреварващ анализ. Радвам се че тази възможност ни се предоставя с членството в центъра и очаквам следващите етапи на партньорство“, каза още Мария Габриел.

В рамките на посещението си във Финландия вицепремиерът Мария Габриел проведе и двустранни срещи с министър-председателя Петтери Орпо и с министъра на външните работи Елина Валтонен.

European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid Co е организация с международно участие, чиято основна цел е укрепване на сигурността на участващите в нея държави в сферата на противодействието на хибридни заплахи. Посредством постигане на свързаност между участници от различни обществени сектори, дейностите на Центъра се изразяват в споделяне на най-добрите практики, предоставяне на препоръки, прилагане на нови идеи и подходи, обучение и предоставяне на опит за противодействие на хибридни заплахи. Към момента в Hybrid CoE участват 34 държави, които са със статут на държави-членки на ЕС или са съюзници в НАТО, чието представителство обхваща в партньорска мрежа широк спектър от области. В тях се обединява работата на практици и експерти от гражданския и военния сектор на държавите-участнички, от частния сектор и академичните среди, както и експерти от ЕС и НАТО.

Страна-домакин на Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридни заплахи е Финландия.
Понастоящем работата на партньорските мрежи на Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридни заплахи се съсредоточава в три основни направления, най-общо определяни като „общности по интереси“-„Хибридно влияние“ ,“Стратегия и отбрана“,“Уязвимости и устойчивост“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest