България

Въвеждат се първите по рода си стандарти за регулация на системите с изкуствен интелект

Министрите на държавите членки на ЕС, отговорни за цифровата трансформация, приеха Акта за изкуствения интелект.

С него се въвеждат първите по рода си стандарти за регулация на системите с изкуствен интелект. Това стана по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации“, което се проведе днес в Брюксел. Участие от българска страна взе заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски.

В рамките на Съвета министрите обсъдиха въпроси, свързани с практическото прилагане на европейските законодателни и незаконодателни инструменти в цифровата област. „ЕС вече има достатъчно законодателни и незаконодателни инструменти, които отразяват геополитическото развитие и са насочени към повишаване на европейската конкурентоспособност и защита на сигурността, ценностите и интересите на ЕС“, заяви зам.-министър Йоловски. „Намаляването на зависимостите от трети страни в широк смисъл би способствало реализацията на отворената стратегическа автономност на ЕС, но само ако е придружено със солидно и лесно достъпно финансиране за подпомагане на европейския бизнес за изграждане на собствен капацитет и продукти“, подчерта още той.

По време на политическия дебат България постави акцент върху ангажираността и активната роля на всички заинтересовани страни – гражданското общество, бизнеса, академичните среди, при изпълнение на задълженията, които произтичат от новите цифрови актове. Съветът прие Заключения за бъдещето на цифровата политика на Европейския съюз и Заключения за бъдещето на киберсигурността. Основна тема на дискусията по време на обяда бяха цифровите умения.

Заместник-министър Йоловски проведе и двустранна среща с министъра на цифровизацията и половото равенство на Кралство Дания Мари Биер, на която бяха обсъдени бъдещите приоритети на двете страни в областта на цифровата трансформация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest