Във военните формирования от Българската армия беше открита новата учебна 2022 г.

Началото на подготовката на личния състав на Българската армия през новата учебна 2022 г. беше отбелязано във военните формирования с тържествени ритуали и при спазване на противоепидемичните мерки.

С посрещане на бойното знаме и пред тържествения строй на личния състав командирите посочиха постиженията през изминалата година и очертаха приоритетите в подготовката на военнослужещите през 2022 г.

Командирът на Съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев прие строя в района на военното формирование в Пловдив. В обръщението си към военнослужещите той определи изминалата година като успешна и изрази увереност, че работейки професионално и отговорно, през 2022 г. те отново ще изпълнят всички планирани и поставени задачи.

Формированията от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база-Варна и Военноморска база-Бургас проведоха показни занятия по повод първият ден от подготовката във Военноморските сили. От борда на моторен катер „Георги Раковски“ представителите на медиите, поканени във Военноморска база-Варна, наблюдаваха епизоди от занятия по отработване организацията при приемане и предаване на леки товари и поща по траверзен способ, преглед и превъртане на оръжието и техническите средства на кораба, борба с възникнал на борда пожар, отработване на корабно разписание по подготовка, постановка и управление на дистанционно управляем апарат „РАР-104В“. Показните занятия наблюдава и капитан I ранг Ваньо Мусински, заместник-началник на Щаба на Военноморските сили по операциите, който заяви, че усилията на ВМС през 2022 г. са насочени към развитието, поддържането и използването на наличните способности за гарантиране на морския суверенитет на Република България чрез изпълнение на пълния спектър от задачи по мисиите на въоръжените сили.

Във Военноморска база-Бургас на представителите на медиите беше направен показ на унищожаване на изплавала морска мина от корабна подривна команда, показ на техника от състава на формированието за овладяване и преодоляване на последствията от природни бедствия, борба за живучест на кораба на стоянка и оказване помощ на кораб по борба с пожарите.

На годишния анализ на подготовката на личния състав в авиобаза Граф Игнатиево присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров. Пред него и военнослужещите командирът на авиобазата бригаден генерал Николай Русев представи резултатите от цялостната дейност на личния състав през изминалата година, като акцентира на изпълнението на задачите по охраната на въздушното пространство на страната и безопасността на полетите. Той отчете, че всички планирани и допълнително поставени задачи са изпълнени успешно.

Pin It on Pinterest