В условия на пандемия Съвместното командване на силите успешно изпълни задачите за 2020 г. и начерта приоритетите си за 2021 г.

Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Съвместното командване на силите (СКС) през 2020 г. и оперативният сбор на неговия командващ се проведоха днес, 16 март.

„Изминалата 2020 г. беше изпълнена с много динамика, непредвидимост, бързо променяща се обстановка и изпитания, както за личния състав от Съвместното командване на силите, така и за пряко подчинените военни формирования. Динамичната и сложна среда за сигурност, изпълнена с трудно предвидими рискове и заплахи, както и условията в усложнената пандемична обстановка, създадоха предпоставки за изпълнението на задачите, свързани с членството на Република България в НАТО и ЕС и поетите ангажименти към международната общност, с още по-голяма степен на отговорност, дисциплинираност и гъвкавост. Новите реалности недвусмислено доказаха, че вземането на правилни и адекватни решения и подходи за действия в условия на непредвидимост, не е „интуитивно изкуство”, а следва да бъдат основани на базата на натрупан опит, анализ, компетентност и експертност”. Това каза командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров на откриването на годишния анализ.

В анализа беше откроено изпълнението на задачите, свързани с подготовката, развръщането, ротацията и осъществяването на национален контрол на контингентите зад граница в условията на усложнена епидемична обстановка, изграждането на декларираните формирования по Цели на силите, както и с окомплектоването с личен състав на СКС и подчинените му военни формирования с приоритет на комплектоването на декларираните формирования. Беше посочено, че подготовката на щаба и формированията на СКС се е провеждала в съответствие с планираните щабни тренировки и с участието в двустранни, многонационални и регионални учения. Акцент беше поставен на участието на СКС в процеса на планирането и провеждането на многонационалното учение „Defender Europe 2021”.

Темата на оперативния сбор на командващия на СКС бе „Организация и провеждане на съвместната подготовка в контекста на Концепцията на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона”. Тя пряко кореспондира с усилията на НАТО за засилено предно присъствие в Черноморския регион, както и с укрепването на способностите за възпиране, способностите за отговор и отбрана на всички съюзници. Целта на оперативен сбор бе да се дефинира мястото на СКС в организацията и провеждането на съвместната подготовка за изпълнение на възпиращите мерки (Assurance measures).

В анализа и оперативния сбор участваха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, командири на видовете въоръжени сили, ръководният състав на СКС и командирите на военните формирования, непосредствено подчинени на командващия на СКС, представители на дирекции от Щаба на отбраната.

Pin It on Pinterest