Увеличават се експертите по тема „Киберсигурност и електронно управление“ в Постоянното представителство на България към ЕС

Увеличава се експертният капацитет на постоянния състав на българското представителство към Европейския съюз в Брюксел в област „Киберсигурност и електронно управление“.

Така ще се осигури изпълнението на ангажиментите, свързани с приемане на ново европейско законодателство, както и множеството инициативи и пилотни проекти в областта.

Засилването на представителството ни в Европейския съюз ще допринесе за изпълнение на отговорностите, които Държавна агенция „Електронно управление“ и другите компетентни държавни органи имат във връзка с провеждане на националните политики за киберсигурност и електронно управление.

Pin It on Pinterest