Утвърдено е споразумение за краткосрочно разсрочване на дължимите вноски по дълга на Афганистан към Република България

Министерският съвет утвърди Споразумение за изменение на Споразумението между правителствата на Република България и на Ислямска република Афганистан от 2014 г.

Изменението е във връзка с инициативата на държавите от Г-20, подкрепена от Парижкия клуб, за временно спиране обслужването на дълговете на най-бедните страни до 30 юни на 2021 г. Целта е подпомагане на Афганистан, като страна с ниски доходи, при преодоляването на пандемията от COVID-19, и свързаните с това здравни, социални и икономически последици.

Споразумението между Република България Ислямска република Афганистан от 2014 г. предвижда уреждане на афганистанския правителствен дълг по спогодби за икономическо сътрудничество и за предоставяне на кредит, сключени в периода 1974-1986 г. Изменението предвижда временно, до 30 юни 2021 г., да бъдат преустановени плащанията по дълга, договорени през 2014 г., но не освобождава страната-длъжник от задължението да изплати дълга си в рамките на първоначално договорения период – до 30 април 2024 г. Със споразумението за изменение Афганистан се ангажира да изплати на шест вноски остатъчния дълг по Споразумението от 2014 г.

Pin It on Pinterest