България

Утвърдени са таксите за чуждестранни студенти в два университета

Министерският съвет утвърди таксите за обучение на чуждестранни студенти в Медицинския университет в Пловдив и в Техническия университет в София за учебната 2023/2024 г.

Първокурсниците по специалности „Медицина“ и „Дентална медицина“ в МУ- Пловдив, от държави извън ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) ще плащат 8000 евро такса за обучение на български език. За студентите от 2-и до 6-и курс таксата е 7000 евро. Обучаващите се на английски език по същите специалности първокурсници ще плащат по 9000 евро, а студентите от 2-и до 6-и курс – по 8000 евро. Таксата за чуждестранни студенти, които учат за „Акушерка и медицинска сестра“, е 4000 евро, независимо дали обучението е на български или на английски. За специалност „Фармация“ също е еднаква таксата за учещите на български и на английски – по 6000 евро.

В Техническия университет в София таксата за студенти от държави извън ЕС, които учат „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Математика“, ще е 3000 евро. 3600 евро ще плащат чуждестранните студенти по „Информатика и компютърни науки“ и по „Технически науки“ без „Комуникационна и компютърна техника“. За студентите по „Комуникационна и компютърна техника“ таксата е 4000 евро.

Промяна има и в Националната спортна академия “Васил Левски“. Тя е свързана с утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти по професионално направление „Здравни грижи“. Таксата за тях е 600 лева за обучаващите се в бакалавърска степен студенти от България и държави от ЕС и ЕИП и 780 лева за магистри и докторанти. За чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП, които учат „Здравни грижи“, таксата е 3200 евро за бакалаври, магистри и докторанти в редовна форма на обучение. Докторантите, учещи задочно, ще плащат 2000 евро.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest