България

Утвърдени са разходите за командировки в страната за третото и за четвъртото тримесечиена 2023 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

По отношение на третото тримесечие на изминалата година, за командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 310,75 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1339,39 лв., за командировки на областни управители – 11 911,44 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 1130,02 лв., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 260 лв.

По отношение на четвъртото тримесечие на 2023 г., за командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 13 155,58 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1660,77 лв., за командировки на областни управители – 9596,35 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 121,09 лв., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 624 лв.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest