Утвърдени са разходите за командировки в страната за пътвото тримесечие на 2020 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2020 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 5 948,94 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 280,93 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 260 лв. и за командировки на областни управители – 4 401,78 лв. За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи.

Pin It on Pinterest