България

Утвърдена е Методика за удостоверяване на съответствието на машините за вота

Министерството на електронното управление (МЕУ), Българският институт за стандартизация (БИС) и Българският институт по метрология (БИМ) утвърдиха Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията за техническата спецификация.

Това стана след приключването на общественото обсъждане на актуализираната версия на документа и разглеждането на получените в хода му становища.

Министерството на електронното управление е в готовност да започне процеса по удостоверяване на техническите устройства след получаването на машините от ЦИК. Пълна прозрачност, публичност и спазване на заложените срокове в процеса по удостоверяване на машините за гласуване е поетият ангажимент от страна на Министерството на електронното управление. 

При разработването на Методиката са използвани добрите практики, европейски и международни стандарти, както и националното и европейското законодателство. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest