Уточнение от МВР

Във връзка с постъпили журналистически запитвания  за извършена проверка в организацията „Съюз на българските журналисти“ (СБЖ) предоставяме следната информация:

На основание жалба, постъпила в главните дирекции на МВР – „Национална полиция“ /ГДНП/ и „Борба с организираната престъпност“/ГДБОП/, на  03. 11. 2020 г. служител на ГДНП е провел беседа с председателя на СБЖ.  Разговорът се е състоял, след предварителен телефонен разговор за уточняване на датата, часа и мястото на срещата.

В сградата на организацията не са извършвани действия по претърсване и изземване.

Жалбата не е анонимна, подадена е от действащ член на организацията. С цел фактологическо изясняване на информацията и твърденията в нея  е разпоредено извършването на съответната проверка от служител на ГДНП.

Pin It on Pinterest