Успешно завършилите курс по начална военна подготовка в НВУ „Васил Левски“ положиха военна клетва

14 души успешно завършиха курс по начална военна подготовка в Центъра за професионално и продължаващо обучение на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски”.

Днес, 19 юли, осем мъже и шест жени положиха военна клетва и получиха свидетелства за обучението си. Първенецът на курса редник Иван Марков бе награден от началника на НВУ „Васил Левски” бригаден генерал д-р Пламен Богданов.

В продължение на четири седмици обучаемите усвоиха знания и умения по строева, физическа, тактическа, военно-инженерна и огнева подготовка. Курсът включваше още занятия по ядрена, химическа и биологична защита. Курсистите се обучаваха как да извършват спасително-евакуационни дейности, да оказват първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи, терористични, актове.

Сред участниците в курса по начална военна подготовка има юрист, финансист, компютърен специалист, спортист по гребане и спортна стрелба. Трима от тях са студенти – в УНСС, Тeхническия университет – София и Аграрния университет в Пловдив.

Pin It on Pinterest