Успешна сертификация на формирования от Сухопътните войски за междинния резерв на операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „Алтея“

Ротно тактико-специално учение на тема „Действия на механизирана рота за поддържане на сигурността в зоната за отговорност“ беше проведено от 15 до 17 юни на учебен център „Дивдядово“ – Шумен.

Учението е част от процеса на сертифициране на контингент от Сухопътните войски към междинния резерв на операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтея“. В състава на контингента са включени военнослужещи от 29-и механизиран баталъон – Шумен, 61-а механизирана бригада – Карлово и 110-и логистичен полк – Пловдив.

Целта на учението беше да се проверят уменията на военнослужещите от Националния поддържащ елемент за планиране на операции и управление на подчинените формирования, както и да се проверят знанията и уменията на личния състав от механизираната рота за организиране и изпълнение на задачи по поддържане на сигурността в зоната на отговорност.

По време на учението бяха демонстрирани способности по организацията и изпълнението на специфични задачи – охрана и патрулиране; изграждане и установяване на контролно-пропускателни пунктове /КПП/; отразяване на нападение срещу базата; медицинска евакуация и действия на формированията за бързо реагиране /QRF/.

Всички етапи бяха оценявани от комисия от Съвместното командване на силите и Сухопътните войски с председател подполковник Валери Игнатов в присъствието на контролна група от Щаба на отбраната с ръководител полковник Павел Мрънков.

Националният поддържащ елемент и механизираната рота получиха оценка „боеготов”.

Pin It on Pinterest