Трансфер на опит и добри практики от Норвегия са заложени в изпълнението на проект на МРРБ

Започва изпълнението на проект „Български трансграничен диалог“ – версия 2 между МРРБ и Норвежкия Баренцов секретариат, финансиран от Фонда за двустранни отношения на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в продължение на сътрудничеството на двете институции от предишния програмен период.  

Водещи норвежки институции ще се включат в провеждането на обучения за използване на съвременни технологии и софтуер за събиране и визуализиране на информация, и разработване и внедряване на подходящи полезни инструменти в интернет страниците на програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, в които България участва заедно с Турция, Сърбия и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027. Осигуряването на нови функционалности  ще създаде възможност за обмен на данни между системите за управление на програмите, а модули за отразяване изпълнението на заложените програмни цели ще позволи цялостно и многопластово представяне на програмите, тяхното въздействие върху обхванатите трансгранични региони и взаимодействието им с макрорегионалните стратегии на Европейския съюз за Дунавския регион и региона на Балтийско море.

За изпълнение на всички проектни дейности са предвидени 24 месеца, като осигурените средства от Фонда за двустранни отношения на Норвежкия финансов механизъм са 363 хил. евро.

Pin It on Pinterest