Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!

Националната комисия за борба с трафика на хора и Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград стартират кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел продажба на новородените им деца.

Кампанията се провежда под наслов „Трафикът на бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!“.

За съжаление, тази форма на трафик е специфична за българския контекст, а съгласно официалните данни на Прокуратурата на Р България въвличането в този вид трафик е доста разпространена форма на  престъпление у нас. Продажбата на бебета от бедни и особено социално изолирани общности в България е все по-често използван криминален начин за справяне с бедността. С посредничеството на добре организирани престъпни групи и манипулатори, млади момичета и жени, основно живеещи в условия на крайна бедност и неграмотност, раждат и продават новородените си деца в чужбина. Най-често държава дестинация на този вид трафик от България е Република Гърция. Броят на потърпевшите, свидетелствали в съда, всяка година, е между 60 и 100 души, но поради зависимости и страх много от пострадалите жени отказват да сътрудничат на разследващите органи или се отказват да участват като свидетели в процеса на наказателното производство.

С цел по-широка информираност на обществеността за механизма на престъплението и последствията от него, с особен акцент върху уязвимите общности, кампанията ще разпространи специално подготвено видео, което се  реализира по инициатива  на Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас, Сдружение „Равновесие” и Община Бургас. Видеото разказва една истинска история за семейство принудено да продаде новороденото си дете. Представянето ще бъде съпътствано с провеждане на информационни срещи сред уязвимите общности в Област Благоевград.

Pin It on Pinterest