България

Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Сиренната система ще бъде задействана днес от 11.00 часа

В изпълнение на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, на 1април т.г. от 11.00 часа е планирана тренировка.

Тестът ще се проведе на територията на градовете: Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен,  Пловдив, Русе, Смолян, София, Враца, Стара Загора, както и в общини  в областите  Видин, Перник и Ямбол, в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ“ Козлодуй“. 

На изброените населени места ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата, които ще бъдат съпътствани с  гласова информация. Тестът  се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждаване и за обучение на населението.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest