„Терра Вижън“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Али-2“

„Терра Вижън“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Али-2″, разположена в землището на село Веринско, община Ихтиман. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 34. 5 хил. лв. в проучвателните дейности.

Pin It on Pinterest